Infradata references

The parties that we deliver to

Unamic HCN

Company

W październiku 2008 Unamic i HCN połączyły siły. Nowy podmiot Unamic HCN stał się największą niezależną firmą przemysłu holenderskiego w sektorze komunikacji z klientami zagranicznymi.